Farma Rudimov

Farma

Ekologická Farma Rudimov hospodaří na 240 hektarech od roku 2003. Zaměřuje se na chov skotu Aberdeen Angus a ovcí Romney Marsh. Zvířata se celoročně pasou na loukách, jsou tedy krmena pouze trávou (tzv. Grass Fed) a jsou chována v souladu s jejich přirozenými potřebami (tzv. welfare). Tím také pomáhají s šetrnou údržbou této krásné, chráněné krajiny.

Portfolio

Činnost farmy se postupně rozšiřovala podle techniky a činností, které jsme k práci sami potřebovali. V současnosti tedy obhospodařujeme cca 240 HA, máme vlastní zpracovnu masa Masozluky.cz, jatky, zajišťujeme zemědělské služby (sklizeň pícnin) a přepravy živých zvířat (i nad 8 hodin). Nedávno jsme pořídili také velkoplošnou tiskárnu. K práci potřebujeme řadu techniky, vybavení, a tak jsme již za těch téměř 20 let vyzkoušeli řadu z nich. Nyní vám nabízíme produkty a služby, za kterými si stojíme a s nimiž jsme spokojeni.

Zpracovna masa

Abychom mohli zaručit nejvyšší kvalitu našeho vyzrálého, hovězího a jehněčího masa, máme vlastní BIO porážku, kam zvířata sami převážíme a v roce 2014 jsme vybudovali certifikovanou bourárnu a zpracovnu Masozluky.cz. Maso z chovaných zvířat se u nás ručně bourá a dále zpracovává. Maso po šetrné porážce zraje metodou Dry Aging (staření masa metodou suchého zrání). Získává tak neopakovatelnou křehkost a opravdu plnou chuť.

Spolupráce

Ne vždy se nám ale podaří vykrýt stále rostoucí poptávku, a proto spolupracujeme i s jinými chovateli a farmáři z našeho okolí. Všichni jsou dlouhodobě prověření, taktéž s certifikací BIO. Zaměřujeme se výhradně na chovy z výše položených oblastí Bílých Karpat a Beskyd a pravidelně ověřujeme jejich kvalitu. My všichni máme společnou filozofii hospodaření, kdy zvířata žijí ve svém přirozeném a zdravém prostředí, bez zbytečného stresu a dokrmování nepůvodními, modifikovanými krmivy.

Přeprava živých zvířat

Přeprava zvířat T1 a T2

Nabízíme přepravu nejen hospodářských zvířat (mimo koně) po celé EU i s možností přepravy na vzdálenosti delší než 8 hodin jízdy (přeprava třídy T2).

Možný je take převoz drobných zvířat na 2 patra (jehňata, ovce, kozy).

Schválení pro přepravu od Státní veterinární správy je samozřejmostí.

Welfare

Staráme se, aby vaše zvířata během přepravy nestrádala.

Vybavení našich přepravníků je přizpůsobeno tak, aby bylo pohodlí zvířat co největší.

Naše přepravníky jsou vybaveny napáječkami, větráky, teplotními čidly a kamerami.

Rozdělění typu přepravy:
T1 - nad 65 km do 8 hodin
T2 - nad 8 hodin

Kontakt

Telefon: +420 608 441 055
Email: obchod@farmarudimov.cz

Ceny individuální, dle přepravy.